CONDICIONS LEGALS

Protecció de dades de caràcter personal segons la LOPD

Esther Tapís, en aplicació de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, s'informa que les dades personals que es recullen a través dels formularis del lloc web www.esthertapiz.com s'inclouen en els fitxers automatitzats específics d'usuaris de els serveis d'Esther Tapís.

La recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a finalitat el manteniment de la relació comercial i l'acompliment de tasques d'informació, formació, assessorament i altres activitats pròpies d'Esther Tapís.

Aquestes dades únicament seran cedides a aquelles entitats que siguin necessàries amb l'únic objectiu de donar compliment a la finalitat anteriorment exposada.

Esther Tapís adopta les mesures necessàries per garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades d'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Carà cter Personal (LOPD).

L'usuari podrà en qualsevol moment exercitar els drets d'accés, oposició, rectificació i cancel · lació reco neguts en l'esmentada LOPD. L'exercici d'aquests drets pot realitzar-lo el propi usuari a travà © s d'e-mail a esther.tapiz@copc.cat oa l'adreça Av. Pere Planes, 36-38 08198 â € "Sant Cugat del Vallés © s (Barcelona).

L'usuari manifesta que totes les dades facilitades per à © l són certes i correctes, i es compromet a mantenir-los actualitzats, comunicant els canvis a Esther Tapís

Dades recopilades per usuaris dels serveis

En els casos en què l'usuari inclogui fitxers amb dades de caràcter personal en els servidors d'allotjament compartit, Esther Tapís no es fa responsable de l'incompliment per part de l'usuari de la LOPD.

Retenció de dades en conformitat a la LSSI

Esther Tapiz informa de que, como prestador de servicio de alojamiento de datos y en virtud de lo establecido en la Ley34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI), retiene por un periodo máximo de 12 meses la información imprescindible para identificar el origen de los datos alojados y el momento en que se inició la prestación del servicio. La retención de estos datos no afecta al secreto de las comunicaciones y sólo podrán ser utilizados en el marco de una investigación criminal o para la salvaguardia de la seguridad pública, poniéndose a disposición de los jueces y/o tribunales o del Ministerio que así los requiera. La comunicación de datos a las Fuerzas y Cuerpos del Estado se hará en virtud a lo dispuesto en la normativa sobre protección de datos personales.

Drets propietat intel · lectual www.esthertapiz.com

Esther Tapiz es titular de todos los derechos de autor, propiedad intelectual, industrial, ”know how” y cuantos otros derechos guardan relación con los contenidos del sitio web www.esthertapiz.com y los servicios ofertados en el mismo, así como de los programas necesarios para su implementación y la información relacionada. No se permite la reproducción, publicación y/o uso no estrictamente privado de los contenidos, totales o parciales, del sitio web www.esthertapiz.com sin el consentimiento previo y por escrito.

Propietat intel · lectual dels continguts allotjats

Es prohibeix l'ús contrari a la legislació sobre propietat intel·lectual dels serveis prestats per Esther Tapís i, en particular:

  • La utilització que resulti contrària a les lleis espanyoles ± ones o que infringeixi els drets de tercers.
  • La publicació o la transmissió de qualsevol contingut que, segons el parer d'Esther Tapís, re resulti violent, obscè, abusiu, il·legal, racial, xenófobo o difamatori.
  • Els cracs, números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri drets de la propietat intel·lectual de tercers.
  • La recollida i / o utilització de dades personals d'altres usuaris sense el seu consentiment exprés o contravenint el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Carà cter Personal.
  • La utilització del servidor de correu del domini i de les adreces de correu electrònic per a l'enviament de correu massiu no desitjat.

El usuario tiene toda la responsabilidad sobre el contenido de su web, la información transmitida y almacenada, los enlaces de hipertexto, las reivindicaciones de terceros y las acciones legales en referencia a propiedad intelectual, derechos de terceros y protección de menores. El usuario es responsable respecto a las leyes y reglamentos en vigor y las reglas que tienen que ver con el funcionamiento del servicio online, comercio electrónico, derechos de autor, mantenimiento del orden público, así como principios universales de uso de Internet.

L'usuari indemnitzarà Esther Tapís per les despeses que generés la imputació de la Esther Tapís en alguna causa que fos responsabilitat a l'usuari, inclosos honoraris i despeses de defensa jurídica, fins i tot en el cas d'una decisió judicial no definitiva.

Protecció de la informacià ³ allotjada

Esther Tapiz realiza copias de seguridad de los contenidos alojados en sus servidores, sin embargo no se responsabiliza de la pérdida o el borrado accidental de los datos por parte de los usuarios. De igual manera, no garantiza la reposición total de los datos borrados por los usuarios, ya que los citados datos podrían haber sido suprimidos y/o modificados durante el periodo del tiempo transcurrido desde la última copia de seguridad. Los servicios ofertados, excepto los servicios específicos de backup, no incluyen la reposición de los contenidos conservados en las copias de seguridad realizadas por Esther Tapiz, cuando esta pérdida sea imputable al usuario; en este caso, se determinará una tarifa acorde a la complejidad y volumen de la recuperación, siempre previa aceptación del usuario. La reposición de datos borrados sólo está incluida en el precio del servicio cuando la pérdida del contenido sea debida a causas atribuibles a Esther Tapiz.

Comunicacions comercials

En aplicació de la LSSI. Esther Tapís no enviará comunicacions publicitàries o promo nals per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent que prèviament no haguessin estat sol·licitades o expressament autoritzades pels destinataris de les mateixes.

En el cas d'usuaris amb els quals hi hagi una relació contractual prèvia, Esther Tapís sà està autoritzat a enviament de comunicacions comercials referents a productes o serveis de la Esther Tapís que siguin similars als que inicialment van ser objecte de contractació amb el client. En tot cas, l'usuari pot sol·licitar que no se li facin arribar més informacions comercials a travà © s del correu electrònic esther.tapiz@copc.cat després d'acreditar la seva identitat.